UN Global Compact 2015 Raporu

By | Uncategorized | No Comments

MPR İletişim Danışmanlığı A.Ş., Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen maddeler doğrultusunda yönetimin her aşamasında bu maddelere uygun hareket ettiğini, uygulayıcısı ve takipçisi olduğunu taahhüt eder. Raporda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) maddelerine bağlı kalınarak şirket içinde 2008 yılından 2014 yılına kadar yapılan çalışmalardan ve 2015 yılı için belirlediği hedeflerden söz etmektedir. Sürdürebilirlik çalışmalarını gerek iş süreçlerimize yansıtmak, gerekse çalışan, müşteri ve tedarikçilerimize benimsetmek hedeflerimiz arasındadır. Raporumuza www.mpr.com.tr web sitemizden pdf formatında ulaşılabilir.

UN Global Compact 2014 Raporu

By | Uncategorized | No Comments

 

MPR İletişim Danışmanlığı A.Ş., Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen maddeler doğrultusunda yönetimin her aşamasında bu maddelere uygun hareket ettiğini, uygulayıcısı ve takipçisi olduğunu taahhüt eder. Raporda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) maddelerine bağlı kalınarak şirket içinde 2008 yılından 2014 yılına kadar yapılan çalışmalardan ve 2015 yılı için belirlediği hedeflerden söz etmektedir. Sürdürebilirlik çalışmalarını gerek iş süreçlerimize yansıtmak, gerekse çalışan, müşteri ve tedarikçilerimize benimsetmek hedeflerimiz arasındadır. Raporumuza www.mpr.com.tr web sitemizden pdf formatında ulaşılabilir.

Kurucunun PR Endüstrisine Katkıları

By | MPR | No Comments

MPR’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, 20 yıla yakın bir süredir Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün gelişmesi ve bir endüstrisi haline gelmesi için öncü rol oynayan kişilerden biridir. Uluslararası mesleki ve etik standartların ülkemizde yerleşmesi, uluslararası ölçümleme kriterlerinin ilk uygulaması, ulusal meslek örgütlerinin gelişimi, örnek çalışmaların ödüllendirilmesi ve akademik dünyaya katkılarıyla gerçek ‘yol açıcı’lardan biridir. Read More